Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ8
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 29/03/2019
Λήξη: 24/05/2019

Προϋπολογισμός: 125.000,00 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

7β.ΤΑΠΤοΚ.1_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_Ω59946ΜΩΑ0-2ΝΑ