«Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 13

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 26/03/2021

Λήξη: 30/07/2021

Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οικιστικού-Περιβάλλοντος-Απόψεις-ΕΥΚΕ-5

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ