Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας»στα πλαίσια του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ9
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 29/03/2019
Λήξη: 27/09/2019

Προϋπολογισμός: 2.300.000,00 €

ΤΡΟΠ_7β.ΤΑΠΤοΚ.2_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠ_Ψ5ΥΙ46ΜΩΑ0-Η2Ν

Συνημμένα Πρόσκλησης