Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας» [Έκδοση 3/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ9

Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας»στα πλαίσια του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ9
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 29/03/2019
Λήξη: 27/09/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Προϋπολογισμός: 2.300.000,00 €

ΤΡΟΠ_7β.ΤΑΠΤοΚ.2_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠ_Ψ5ΥΙ46ΜΩΑ0-Η2Ν

Συνημμένα Πρόσκλησης