«Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας»

MIS: 5044942

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ7

Ημερομηνία Ένταξης: 02/07/2019

Προϋπολογισμός: 35.048,67 €

↓ Λήψη Αρχείου