«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ O.E.K. KAI ΨΑΘΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

MIS: 5168315

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ22

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Ημερομηνία ένταξης: 10/08/2021

Προϋπολογισμός: 602.196,58€

↓ Λήψη Αρχείου