«Αποκατάσταση δικτύου μονοπατιών Λίμνης Λάδωνα – Δασικό Σύμπλεγμα Κάπελης, Καταρράκτες Νεμούτας
στο Βόρειο – Δυτικό όριο του Δήμου Γορτυνίας»

MIS: 5200592

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 03/02/2023

Προϋπολογισμός: 484.757,47 €

↓ Λήψη Αρχείου