«Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων» – 10/05/2019

MIS: 5044961

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 10/05/2019

Προϋπολογισμός: 184.981,87 €

↓ Λήψη Αρχείου