«Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»

MIS: 5041950

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 29/07/2019

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2023

Προϋπολογισμός: 359.870,99 €

↓ Λήψη Αρχείου