«Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων»-29/07/2019

MIS: 5041950

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 29/07/2019

Προϋπολογισμός: 336.850,21 €

↓ Λήψη Αρχείου