«ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΥΡΤΖΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

MIS: 5173989

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ23

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Ημερομηνία ένταξης: 13/05/2022

Προϋπολογισμός: 413.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου