«Αμοιβές Προσωπικού, Εξωτερικών Συνεργατών, Εξωτερικών Εμπειρογνώμονων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ/ Δρασεις Εμψύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 2
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 12/07/2018
Λήξη: 03/07/2020
Κατάσταση: Ανενεργή
Προϋπολογισμός: 4.275.000,00 €

ΤΡΟΠ_ΛΕΙΤΟΥΡΓ_ΕΚΤ_Ψ4ΜΧ46ΜΩΑ0-Λ4Ε

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ