Νέα – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς» [Έκδοση 6/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ5

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 100 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2019 (Α.Π. 1237/05-07-2019)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ: Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων», για το Δήμο Γορτυνίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ: Ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας», για το Δήμο Τρίπολης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ: Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου», για το Δήμο Τρίπολης.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης – Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 100- Π.Ε. Πληροφορικής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2019 (Α.Π. 1237/05-07-2019).