Το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘’ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας’’ στην αρ. 10/08-06-2018 συνεδρίασή του ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ερμού 21, 3 ος Όροφος, στην Τρίπολη Αρκαδίας, καθώς και η Γενική Συνέλευση στην αρ. 1/29-06-2018 συνεδρίασή της, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ερμού 21, 3ος Όροφος, στην Τρίπολη Αρκαδίας, ενέκριναν τονΙσολογισμό έτους 2017 και το Προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Ισολογισμός 2017

Προσάρτημα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων