Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρίπολης, ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος του έργου «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου».

Πρόκειται για το πρώτο από τα 4 υποέργα, πράξης που χρηματοδοτείται από το ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Α.Μ.Κ.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενταγμένης Πράξης είναι 1.317.800,00€.

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων (οδών και πλατειών) του ανατολικού άξονα, που συνδέει το Μουσείο με τον Αρχαιολογικό χώρο του Ιερού της Αλέας Αθηνάς και τμήμα του Δυτικού άξονα, από το Μουσείο έως την πλατεία πίσω από το Μουσείο.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την δημιουργία ροών και στάσεων:

  • Ροών με διαμόρφωση πεζοδρομήσεων εκατέρωθεν του Μουσείου και ιδιαιτέρως του ανατολικού άξονα, που οδηγεί στον Ιερό της Αλέας Αθηνάς

και

  • Στάσεων με διαμορφώσεις στην υπάρχουσα πλατεία πίσω από το Μουσείο, στο πλάτωμα μπροστά από το Μουσείο, μπροστά από το Ναό του Αγ. Νικολάου και στο πλάτωμα του υπάρχοντος πηγαδιού.

Έτσι, επιθυμούμε να επιτευχθεί η νοηματική και λειτουργική σύνδεση των δύο καίριων και επιβλητικών στοιχείων του χώρου του Μουσείου και του μοναδικού μνημείου του Ιερού της Αλέας Αθηνάς, το οποίο συγκεφαλαιώνει στη δομή του, όλη την αρχιτεκτονική γνώση του ελληνικού πολιτισμού.

Η πράξη αποτελείται από 4 υποέργα:

  • Υποέργο 1: Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου
  • Υποέργο 2: Υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου χώρου
  • Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού του ανωτέρω χώρου
  • Υποέργο 4: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες

 

Μετά την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του πρώτου υποέργου, ακολουθεί η συμβασιοποίηση των υπόλοιπων υποέργων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της πράξης.