Πρόσκληση Ενδιαφέροντος «Δημιουργία / Βελτίωση Υποδομών Άθλησης και Αναψυχής»

«Δημιουργία / Βελτίωση Υποδομών Άθλησης και Αναψυχής»

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ30

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 17-10-2022

Λήξη Υποβολής: 18-11-2022

Προϋπολογισμός: 535.000,00 €.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ