Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  με την επωνυμία «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» καλεί τους εταίρους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131, Τρίπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση:

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ.