Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 31 Οκτώβρη 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων» στα πλαίσια του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση ««Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 30/07/2019
Λήξη: 31/10/2019

Προϋπολογισμός: 1.400.000,00 €

ΤΡΟΠ_ΠΡΟΣΚΛ. ΚΑΤΑΡΤ. ΑΝΕΡΓΩΝ_ΕΚΔ_2_6ΠΤΓ46ΜΩΑ0-9ΑΦ

Συνημμένα Πρόσκλησης