«Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου»-06/08/2019

MIS: 5044936

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 06/08/2019

Προϋπολογισμός: 170.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου