Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041954 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας» – 25/04/2019

MIS: 5041954

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 25/04/2019

Προϋπολογισμός: 210.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου

2019-05-08T11:36:51+03:008 Μαΐου 2019|Ενταγμένες Πράξεις|