Τίτλος: «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού»

MIS: 5132784

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 16/11/2021

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου