«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ»

MIS: 5044939

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ7

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Ημερομηνία ένταξης: 01/07/2019

Προϋπολογισμός: 278.000,00

↓ Λήψη Αρχείου