«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΨΙΑ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ»

MIS: 5044940

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ3

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Ημερομηνία ένταξης: 30/07/2019

Προϋπολογισμός: 66.628,85 €

↓ Λήψη Αρχείου