«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας» – 25/04/2019

MIS: 5041954

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 25/04/2019

Προϋπολογισμός: 109.144,33 €

↓ Λήψη Αρχείου