«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ»-05/10/2020

MIS: 5063657

Δικαιούχος: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ημερομηνία Ένταξης: 05/10/2020

Προϋπολογισμός: 1.399.924,00 €

↓ Λήψη Αρχείου