ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΙΚΤΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 11215

Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ”

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΚΤ)

Αριθμός Πρόσκλησης: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5763

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Έναρξη Υποβολής: 06/04/2022

Λήξη Υποβολής: 28/04/2022 Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ